top of page
Biopat eller Naturopath?

I efteråret 2006 skiftede Biopatskolen navn til Naturopathuddannelsen.

Navneskiftet skyldes dels, at Biopat-titlen er en beskyttet titel, og skolens ledelse havde ønske om at styrke uddannelsen på måder, som ikke hørte under titlens koncept.

Dels skyldes navneforandringen, at ”naturopath” er en international kendt benævnelse for uddannelser, der svarer til den danske. Genkendeligheden i navnet internationalt har nogle fordele, som ”biopat” ikke har.

I Danmark har det været svært at nå ud til den brede befolkning med biopati-konceptet. Biopatforeningen har ikke været særlig synlig i bred almindelighed, og der har nok manglet noget oplysning, som kunne gøre den gængse dansker interesseret i denne behandlingsform samt oplyse om den grundige uddannelse, der lå bag.

Naturopath Skolen løsrev sig af disse grunde fra biopati-konceptet.

Biopat- og naturopathforeningen blev senere stiftet, og foreningen har i april 2016 skiftet navn til Foreningen Naturopraxis - brancheforening for naturmedicinske behandlere.

 

Naturopraxis er en uafhængig brancheforening for:

  • Biopater

  • Naturopather

  • Biomedicinere

  • Phytoterapeuter

  • Og andre med naturmedicinsk behandleruddannelse.

 

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page