top of page
Fedtsyrer hjælper børn

Bragt i sund-forskning i 2011.

De rigtige fedtsyrer har stor betydning for helbredet og særligt for børn i voksealderen. Fedtsyrerne kan desuden afhjælpe sygdomme som autisme, ADD, Aspergers syndrom og diabetes. Der dukker konstant nye forskningsresultater op som understøtter denne viden og helseindustrien har fulgt op på dette med mange gode fedtsyrerprodukter til børn.

Færrer symptomer

Forskere over hele verden har gennem de sidste mange år undersøgt fedtstoffernes betydning for børn med ADHD og ADD. Alle undersøgelser er enige om, at tilskud af omega-3 og omega-6 kan hjælpe børnene med at opnå en større indre ro, en bedre koncentration og i det hele taget dæmpe nogle af de følelsesmæssige problemer, som de dagligt udfordres med.

 

Bedring af ADD symptomer

I 2005 udgav Louise Patrick og Ronald Salik en rapport omkring deres forskning af fedtsyrernes forbedring af ADD symptomer hos børn med Aspergers syndrom og autisme. Børnene var mellem 3 og 10 år gamle og blev behandlet med Omega 3-6-9- Junior fra Nordic Naturals. Efter blot 90 dage var der markante forbedringer på en række områder af deres færdigheder. Sprogligt, socialt og i leg viste børnene store forbedringer, og selvom studiet kun omfattede 22 børn har det efterladt indikationer for, i hvilken retning behandling af børn med disse sygdomme bør gå fremover.

 

Diabetes bedringer

I lang tid har forskere været klar over, at befolkningen i områder, hvor fisk udgør en stor del af kosten, har færre tilfælde af diabetes 2 i forhold til de befolkningsgrupper, der ikke spiser så meget fisk. Selvom de mange studier omkring fedtsyrernes betydning for diabetes er baseret på fiskeolier, blev der i 2006 udgivet et studie kaldet ”The beneficial effect of arctic omega liquid and pro omega liquid on glucose uptake and cell livability in L6 muscle cell line”.

Konklusionen på studiet var, at forudsætningen for at kroppens celler kan udnytte fiskeolien optimalt afhænger af koncentrationen af omega-3 som optages i L6 muskelcellerne. En god optagelse påvirker cellernes levetid og glucoseoptagelsen i kroppen.

Rapporten giver ikke umiddelbart nogen indikation på, hvad der styrer fedtsyreoptagelsen.

 

Sund fornuft

Uanset hvor gode fedtsyreprodukter, man vælger at indtage, så kan de ikke stå alene. Motion, sund og varieret kost, god nattesøvn og et sundt følelsesliv er alle faktorer, der spiller ind på kroppens velbefindende og de fleste sygdomme. Som forældre kan vi gøre rigtig meget for at skabe disse rammer for vores børns opvækst og vælge de gode produkter fra hylderne, når kosttilskud er nødvendige.

 

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page