top of page
Fiskeolie gavner kredsløbet

Bragt i sund-forskning.dk i oktober 2012.

Den ernæring, vi får tidligt i livet, kan have langtidseffekter på blodtrykket, kolesterolomsætningen og andre kredsløbslidelser. Stabil, naturlig fiskeolie kan gøre en stor forskel i forebyggelsen af disse sygdomme.

 

Modermælk

Man ved, at brystmælk indeholder langkædede n-3 PUFA (LCPUFA) fedtsyrer, som beskytter mod forhøjet blodtryk senere i livet. Studier viser, at blodtryks- og kolesterolværdierne sætter spor fra barndommen og ind i voksenlivet. Det er derfor nærliggende at konkludere, at den kost, man indtager i barndommen har stor betydning for, hvordan ens sygdomsbillede ser ud senere hen i livet.

 

En sikker kilde

Fede fisk og fiskeolie er den største kilde til n-3 LCPUFA, herunder særligt EPA og DHA, som begge er n-3 fedtsyrer. Det er vigtigt at vælge sin fiskeolie med omhu, så man sikrer, at den er stabil og naturlig, hvilket har betydning for hvorledes den optages i kroppen. 

 

Mere effektiv end statiner

Det viser sig, at de mennesker, der har et højt indhold af n-3 fedtsyrer i blodet har 90% lavere risiko for at udvikle pludselig hjertedød end dem med et lavt n-3 indhold i blodet. Faktisk er et lavt n-3 indhold langt farligere for helbredet end et højt kolesteroltal.

En meta-analyse af 97 randomiserede og kontrollerede forsøg med ialt 270.000 personer viste, at indtag af omega-3 fedtsyrer er mere effektivt til at nedsætte risikoen for pludselig hjertedød end statiner, forskellige andre konventionelle mediciner og niacin (B3-vitamin). N-3 fedtsyrer nedsatte den samlede dødelighed med 23% mod kun 13% ved behandling med statiner. Til sammenligning var tallene 32% og 22% nedsættelse af risikoen for pludselig hjertedød.

 

Kolesterol balancering

Mennesker med et højt fedtindhold i blodet har gavn af naturlig, stabil fiskeolie, som er mere effektiv i sænkelsen af triglyceriderne end statiner. Sidstnævnte har ganske vist en sænkende effekt på LDL kolesterol og det samlede kolesteroltal, men i forhold til opretholdelsen af et sundt kolesterolniveau i kroppen er triglyceriderne særlig vigtige at holde på et acceptabelt niveau. N-3 fedtsyretilskud lader til at være et yderst effektivt supplement til statinbehandlingen, da den samlede effekt på balancering af det samlede kolesteroltal synes mere markant i en kombination af de to produkter. Statiner kan dog have kraftige bivirkninger i form af myopati and rhabdomyolysis (begge muskelsygdomme med potentielt andre farlige bivirkninger); særligt hvis medicinen kombineres med fibriner.

Tilskud af fiskeolie til patienter med et forhøjet kolesteroltal lader til at kunne sænke doseringen af statinerne, hvilket kun er en fordel.

 

Kvaliteten til forskel

Et forsøg med fiskeolie i behandlingen af forkalkning af kranspulsåren viste, at naturlig,  stabil fiskeolie sænkede triglyceridindholdet med 64% efter et halvt års indtag af 15 ml. fiskeolie dagligt med et indhold af 5 g. n-3 PUFA. Samme dosering givet med en ustabil fiskeolie sænkede kun triglyceridniveauet med 27%.

Flere kredsløbs-fordele

De sunde n-3 fedtsyrer har udover de i artiklen nævne fordele også en nedsættende effekt på: arrytmi, blodpropper, ventrikelflimmer og andre kredsløbssygdomme.

 

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page