top of page
Hvilkem migrænetype er du?

Bragt i sund-forskning.dk i juni 2014.

Omkring 90% af alle migrænikere lider af migræne uden aura, og de sidste 10% har migræne med aura, hvilket vil sige synsforstyrrelser med lysende mønstre som optræder en halv times tid inden anfaldet starter. Spændende ny forskning og forskellige kosttilskud har vist sig at have stor effekt på forståelsen og behandlingen af migræne.

 

Gennembrud i forståelsen af migræne

I 2013 fandt et dansk forskerhold ud af, hvad der sker under et migræneanfald uden aura, som kendetegnes ved, at der kun er smerter i den ene side af hovedet under anfaldet.

19 kvinder fik MR-skannet deres hjerne under migræneanfaldene på Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital. Forskerne kunne ved hjælp af scanningerne let sammenligne blodkar udvidelserne i begge sider af hovedet. 

Resultatet var overraskende, for det viste,  at blodårene udenfor kraniet ikke, som tidligere antaget, udvidede sig under migræneanfaldene. Til gengæld kunne forskerne se, at pulsårer inde i kraniet var en smule udvidede i smertesiden under migræneanfaldet sammenlignet med den anden side af hovedet.

Forskergruppen skannede alle kvinder igen under nye migræneanfald, mens de fik den mest almindelige migrænemedicin Sumatriptan.

Skanningerne viste, at blodårene inde i kraniet ikke trak sig sammen igen, selvom kvinderne ikke længere havde migrænehovedpine. Man er derfor i gang med at undersøge, hvordan medicinen virker, når den tidligere opfattelse af dens blodkarsammentrækkende effekt ikke holder stik i virkeligheden. Resultatet kan fortælle mere om årsagerne bag migræne.

 

Ny teori

Resultatet af forskningen på Dansk Hovedpinecenter har givet forskerne en ny teori. Man tror nu, at de kraftige migrænesmerter opstår, fordi nervetrådene omkring blodårene bliver ekstremt følsomme under anfaldene. Blodets pulseren inde i blodåren vil dermed føles som et intenst, dunkende smertehelvede. Nøglen til fremtidig effektiv behandling af migræne består i at finde frem til årsagen for forandringerne i nervetrådene.

 

Reelt ved vi ikke meget

Der er andre teorier omkring årsagerne til migræne.

En af dem handler om, at nogle centre i hjernestammen frigør aminer, der påvirker blodkarrene andre steder i hjernen. Teorien passer godt med det faktum, at migræne kan udløses af støj, lys, uregelmæssig søvn og jetlag. Symptomerne hos migrænepatienter med aura, som oplever synsforstyrrelser, passer fint med dette.

Man ved, at personer med hemiplegisk migræne ofte har ændringer i reguleringen af optagelsen og afgivelsen af de positive ioner Na+, Ca++ og K+ i nervetrådene. Og endeligt er der det faktum, at piskesmældsulykker kan udløse migræne. Piskesmæld kan nemlig resultere i en beskadigelse af de centre i hjernestammen, som frigør aminerne.

 

Kan naturlige årsager ligge bag?

Den nye forskning viser med al tydelighed, at migræne udløses af biokemiske reaktioner i kroppen. Det er derfor nærliggende at vende blikket mod de helt naturlige årsager, der kan ligge til grund for sådanne ubalancer. Biopater og lignende terapeuter har i mange år været bevidste om, at sygdom kan skyldes ubalancer i kroppen, forkert kost og medfødte svagheder.

Den australske jordmoder og phytoterapeut Ruth Trickey påstår for eksempel, at intolerance og allergi overfor mælkeproteiner kan give migræne sammen med en masse andre symptomer som ledsmerter, muskelsmerter, diarré, mavekramper, oppustethed, kvalme og utilpashed, kolik hos babyer, slimdannelser i de øvre luftveje, blokeret næse og ører samt hoste, humørændringer og nedtrykthed.

Man ved også, at østrogen, både for meget og for lidt, kan føre til spasmer i blodårene, som igen kan give migræne. Faktisk er der 2 - 3 gange så mange kvinder, der har migræne, som mænd. Og endelig er der mangel på vitale stoffer i kosten, som vi straks kommer nærmere ind på.

 

Hjerneaktiviteter under migræne med aura

Når migrænepatienter har aura, kan man rent faktisk måle, at der er bølger af svækkede elektriske nervesignaler, der langsomt bevæger sig fra baghovedet og fremefter. Bølgerne bevæger sig i hjernebarken, der ligger i overfladen af hjernen. De svækkede nervesignaler resulterer i, at blodgennemstrømningen først svækkes og derefter øges igen. Man mener, at det er den nedsatte blodgennemstrømning, der er årsag til aurafasen.

 

Magnesium hjælper nervecellerne

Nerveceller har ligesom andre celler brug for en masse naturlige stoffer for at fungere optimalt. Når nervesystemet reagerer på en ubalance, er det derfor nærliggende at se nærmere på, hvad der sker inde i nervecellerne. Cellestofskiftet har i høj grad brug for magnesium, men også B2-vitamin. Op til 50% af migrænikerne lider af magnesium mangel, og i områder af verden, hvor kosten er mere magnesiumrig end på vores breddegrader, er migræne en sjælden sygdom.

Magnesium bruges også i kroppen til at holde blodårenes funktion normal. Det lader til at magnesium mangel gør blodkarrene i hovedet mere sårbare overfor de faktorer, der udløser migræne.

 

Mange smider deres magnesium i toilettet

Danmark er i forvejen et land, hvor befolkningen generelt lider af magnesium mangel. Mange af de valg, vi foretager i dagligdagen, gør kun denne tilstand værre. Kaffe, alkohol, P-piller og vanddrivende medicin øger udskillelsen af magnesium og dermed behovet for at få nok af dette vigtige mineral i kosten. Og for at gøre ondt værre, så hæmmer vi optagelsen af magnesium, hvis vores mad har været udsat for kraftig stegning eller kogning og indeholder maden samtidig meget raffineret salt, protein, kalk eller fosfor vil det medføre en yderligere reduktion af optagelsen. Fødevarer som fast food, chips, sodavand, mælkeprodukter o.l. er altså nogle af synderne i denne sammenhæng.

Mangel på B6-vitamin kan resultere i, at den magnesium, der rent faktisk indtages, ikke udnyttes ordentligt.

 

Nedsat energi metabolisme

Ligesom magnesium er B2-vitamin (riboflavin) vigtigt for cellestofskiftet. Uden det specifikke B-vitamin kan cellerne ikke lave den energi, der er brug for til de daglige aktiviteter.

Mange migrænepatienter har et nedsat energistofskifte i både hjernen og muskelcellerne. Forskerne mener, at det kan prædisponere til migræneanfald. Der er lavet adskillige studier, hvor migrænepatienter har fået B2-vitamin som forebyggende behandling og resultaterne er slående.  Faktisk virker vitaminet i nogle tilfælde ligeså effektivt som lægeordineret migrænemedicin, men uden de kedelige bivirkninger.

Man skal tage riboflavin i 2 - 3 måneder inden virkningen viser sig, men derefter vil mange opleve en ændring i deres migrænemønster. Migræneanfaldene vil mindskes i antal og styrke. Vælger man at tage et tilskud af B2-vitamin skal man samtidig tage et samlet B-vitaminprodukt, da alle B-vitaminer er afhængige af hinanden i optagelsen. 

 

Oxidativt stress kan være en faktor

En stor genetisk metaanalyse fremlagt i Nature Genetics involverede mere end 100.000 genetiske prøver fra både migrænepatienter og raske kontrolpersoner. Analysen viste, at migrænepatienterne har nogle genetiske regioner, som ligger tæt på et netværk af gener, som er særligt følsomme overfor oxidativt stress, som er en proces, der kan ødelægge celler. Forskerne mener, at denne opdagelse kan forklare, at den indbyrdes forbundethed af disse gener potientielt kan forstyrre reguleringen af cellesignaleringen i hjernen og dermed give migrænesymptomer.

 

Derfor virker coenzym Q10

Det er nærliggende at tro, at analysen i Naturen Genetics har fat i noget essentielt, som kan forklare, hvorfor antioxidanten Q10 har vist sig at have en god effekt på migræne. Man ved, at Q10 indgår i cellernes energiproduktion, som sker gennem cellernes mitokondrier, også populært kaldet cellernes energifabrikker. Disse har til opgave ved hjælp af enzymer og hjælpestoffer at sikre energiproduktionen ud fra kostens næringsstoffer. Q10 er et af hjælpestofferne og uden det ville vi mangle energi i cellerne og i værste fald dø.

Schweiziske forskere har lavet et succesfuldt forsøg med Q10 som forebyggende middel til migræne på 42 forsøgspersoner som havde 4 - 5 anfald om måneden. Hver anden deltager fik 300 mg Q10 fordelt på tre doser dagligt og resten fik placebo. Efter tre måneder var migræneanfaldene halveret hos 48% af dem, der fik Q10, men kun med 14% hos placebogruppen. Nettoresultatet er at 38% har gavn af behandling med Q10, når de lider af migræne. Forskerne mener, at migræne kan skyldes mangel på kemisk energi i nervecellerne, og at det er grunden til stoffets virkning.

Et andet forsøg fra Jefferson University i Pennsylvania testede Q10 på 32 svært angrebne migrænikere. De havde i snit 8 anfald om måneden. De fik 150 mg. Q10 i 3 måneder og hyppigheden af anfaldene faldt til under 3 i snit i forsøgsperioden.

 

Fiskeolie hjælper også

De essentielle fedtsyrer EPA og DHA som findes i fiskeolie, kan forebygge migræne. Fedtsyrene hæmmer dannelsen af visse prostaglandiner, der fremmer betændelse og smerter i kroppen. Der er lavet mange studier på fiskeolie i behandling af migræne, og selvom resultaterne har været varierende, er der god indikation for, at fiskeolie kan forebygge migræne. Den store forskel på fiskeolies kvalitet kan måske være en afgørende faktor i forhold til resultaterne.

Da der er flest kvinder, som lider af migræne, giver det også god mening, at især kvinder responderer godt på behandling med fiskeolie, som også kan afhjælpe menstruationssmerter, forebygge brystcancer og afhjælpe symptomerne fra overgangsalderen hos kvinder. Nogle  studier viser at helt op til 87% af migrænepatienterne oplevede bedringer i både antal migræneanfald og varighed.

føles så ulideligt borende og jagende, at den

 

Forskellige migrænetyper

Et typisk migræneanfald kan være så voldsomt, at der opstår kvalme og opkastninger samtidig med de andre symptomer.

 

Migræne uden aura: migræne uden synsforstyrrelser sidder ofte i den ene side af hovedet, men kan også optræde i begge sider samtidigt. Et anfald kan vare fra få timer og op til tre dage.

Mange kvinder i denne kategori oplever en hormonel rytme omkring anfaldenes udløsning, som ofte optræder omkring menstruationen.

Migræne med aura: migræneanfaldene starter med en halv times synsforstyrrelser, hvor lysende mønstre optræder i synsfeltet uanset om øjnene er åbne eller lukkede. Resten af forløbet er som hos migrænepatienter uden aura.

Basilaris-migræne: denne form skyldes en permanent forsnævring af en pulsåre i bunden af hjernen. Denne migrænetype har typisk en aura, som kan vare op til en time, og hvor der optræder mindst to at disse symptomer: taleproblemer, svimmelhed, tinnitus, lydfølsomhed, dobbeltsyn, aura i begge sider af synsfeltet, svært ved at holde balancen, eller lammelser i begge sider. Symptomerne forsvinder fuldstændigt igen efter anfaldet. Der er ingen muskelsvaghed. I modsætning til den alminelige aura, rammes  patienten af sura i begge sider, fordi migrænen udløses af en blodkarsammentrækning, som forsyner begge sider af hjernen.

Hemiplegisk migræne: denne type migræne er stærkt arvelig og ses derfor ofte udbredt indenfor en bestemt familie. Det er en sjælden form for migræne og forskerne mener, at den måske er en særlig slem variant af migræne med aura. Forskellen ses dog især ved forbigående lammelser i den ene side af kroppen. Talebesvær kan også forekomme ved anfald.

Øjenmigræne: denne migrænetype giver synsforstyrrelser, hvor der ikke samtidig er hovedpine.  Det ene øje bliver helt eller delvist blindt og tilstanden varer en times tid, hvorefter der kan opstå migræne. Årsagen til blindheden er en sammentrækning af blodkarrene i nethinden.

Medicininduceret migræne: denne migræneform skyldes et stort medicinforbrug og kuren er en afgiftning af kroppen. Smerterne i hovedet skifter typisk mellem migrænesmerter og en mere spændingsagtig hovedpine. Smerterne kan opstå ved indtagelse af en enkelt smertestillende pille for andre smerter end hovedpine i kroppen.

Medicininduceret migræne defineres ved at der har været et overforbrug af anfaldsmedicin i mere end 3 måneder, at hovedpinen er blevet forværret i medicineringsperioden, at migrænen forsvinder helt eller delvist ved en afgiftningsperiode på 2 måneder.

 

Lægerne anser et forbrug på 10 dage med triptaner, ergotamin eller opioider, som tilstrækkeligt til at udløse kronisk hovedpine/migræne. De regner med at et forbrug på 15 dage eller mere månedligt med smertestillende håndkøbsmedicin som værende grænsen for, hvad kroppen kan klare før der udløses en medicininduceret migræne, hvis man er disponeret for sygdommen. Andre smertepatienter kan godt tage smertestillende i længere perioder uden at udvikle migræne.

 

Man kan have denne medicininduceret migræne samtidig med en anden migrænetype.

 

Kronisk migræne: dette er en tilstand, hvor man har migræne mere end 15 dage månedligt og hvor symptomerne ikke bedres af en afgiftning af kroppen. 

 

Nummular migræne: nogle migrænepatienter oplever kun smerten i et lille rundt område,, hvor huden bliver mere trykfølsom end andre områder. Det vil oftest være tindingerne, der rammes, men smerten kan også sidde andre steder på hovedet.

 

Kilder: migrænikerforbundet, sundhed.dk m.fl.

 

Det kan du selv gøre

Undgå følgende hvis du har migræne: ost (indeholder tyramin), kaffe og andre koffeinholdige ting, rødvin, chokolade, aspartam, det 3. krydderi (natrium-glutamat), mælk, ost og andre surmælksprodukter, nødder, røget kød, pølser, citrusfrugter, banan, blommer, rosiner, svedsker, avocado, bønner, løg, gærbrød og surdejsbrød. Fisk, der ikke er helt frisk, kan også indeholde det migræneudløsende stof tyramin.

 

Tilskud du selv kan prøve

Nogle har held med at afhjælpe migræne med naturlige midler.

Tag kuren i mindst 3 måneder for at være sikker på resultaterne.

 

Morgen:

300 mg magnesium 

100 - 200 mg B2 vitamin

1 B-multivitaminer 

3 - 4 g. fiskeolie

75 - 150 mg Coenzym Q10

 

Aften:

300 mg magnesium

100 - 200 mg B2 vitamin

1 B-multivitaminer 

3 - 4 g. fiskeolie

75 - 150 mg Coenzym Q10

 

Husk en multivitaminpille for at stabilisere optagelsen af ovennævnte stoffer. 

 

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page