top of page
Ustabil fiskeolie skader helbredet

Bragt i sund-forskning i 2011.

De seneste år har der været stor fokus på omega-3 og denne fedtsyres betydning for vores helbred. Mange mennesker tager ekstra tilskud af fiskeolie, men desværre har det ligeså vigtige budskab om oliens stabilitet næsten ikke fået nogen opmærksomhed, omend det er altafgørende for virkningen.

 

Kulturelle fedtsyreændringer

Menneskets indtag af fedtsyrer har ændret sig markant gennem tiden, og da mange af de sygdomme, vi kender i dag, rent faktisk responderer positivt på indtag af fiskeolie, er det ikke uvæsentligt at kigge lidt på, hvordan kostens indhold af omega-3-fedtsyrer har udviklet sig.

 

Eikosapentaensyre, EPA, og dokosahexaensyre,  DHA, er begge omega-3-fedtsyrer. De er antiinflammatoriske, vigtige for hjernens funktion og har det til fælles, at de skal tilføres gennem kosten.

DHA er en strukturel fedtsyre, der indgår som byggesten i nervecellerne. Den er meget vigtig for hjernens og øjets normale funktion. EPA er en funktionel fedtsyre, der er vigtig for kommunikationen mellem cellerne. Den har betydning for hukommelsen og er med til at beskytte DHA i cellemembranen.

 

I de tidligere jæger- og samlersamfund var indtaget af omega-6 og omega-3 1:1. Under jordbrugsrevolutionen forblev indtaget nogenlunde uændret, men med den industrielle revolution ændrede fedtsyreindtaget sig markant, og i Vesten i dag får vi mellem 10 – 20 gange mere omega-6 end omega-3. Eksperterne mener, at det ideelle forhold ville være 2-4 omega-6 til 1 omega-3.

 

Videnskabelige fakta

To af de førende forskere inden for fiskeolies betydning for helbredet, professor Tom Saldeen og Dr. med Olle Haglund, er begge ansat ved Uppsala Universitet og har arbejdet med emnet i flere årtier. Det er der kommet mange spændende resultater ud af.

 

Videnskabelige studier viser, at EPA er den vigtigste omega-3-fedtsyre i behandling af en række sygdomme. Til gengæld er DHA den vigtigste fedtsyre for gravide og ammende, da fedtsyren skal bruges til dannelsen af barnets hjerneceller helt frem til 2 års alderen.

En af de store milepæle er desuden opdagelsen af forskellen mellem stabil og ustabil fiskeolie, der har vist sig at have modsatrettede effekter på helbredet.

 

For eksempel påviste forskerne, at en gruppe mennesker med forhøjet blodtryk og hjerteflimmer fik sænket eller normaliseret deres blodtryk samt reduceret eller fjernet deres hjerteflimmer med behandling af naturlig stabil fiskeolie. Kontrolgruppen fik ustabil fiskeolie, og deres blodtryk blev yderligere forhøjet, og hjerteflimmeren blev værre under behandlingsperioden.

 

Ikke bare fiskeolie

Fiskeolie fås i en kemisk modificeret, en opkoncentreret og en naturlig stabil udgave. Udgangspunktet, frisk fisk, er det samme, men produktionsmetoderne afgør slutresultatet.

Naturlig stabil fiskeolie indeholder fra naturens hånd højst 38 % omega-3-fedtsyrer. Hvis indholdet er større end dette, vil olien være kemisk modificeret og dermed have undergået en proces, der opkoncentrerer omega-3-fedtsyrerne på bekostning af de naturlige antioxidanter.

 

Stabil fiskeolie er fremstillet så skånsomt, at de naturlige antioxidanter i olien er bevaret. Sikkerheden i at bruge den er derfor meget høj i modsætning til de bivirkninger, der kan være sundhedsmæssigt ved at indtage ustabile olier over længere tid.

 

I et forsøg, hvor 13 af markedets fiskeolieprodukter blev testet i forhold til en naturlig stabil fiskeolie, viste det sig, at de 13 produkter kun havde mellem 1 – 21 dages holdbarhed ved stuetemperatur efter åbning mod 200 dage for den naturlige, stabile fiskeolies vedkommende.

Kemisk modificeret fiskeolie havde den dårligste holdbarhed på bare 1-4 dage.

De andre fiskeolier i testen var naturlige, men viste sig ikke at være særligt stabile.

 

Antioxidanten E-vitamin tilsættes typisk fiskeolie for at hindre harskning og dermed dannelsen af transfedtsyrer. Ovennævnte forsøg konkluderede dog, at de fiskeolier, der indeholdt mest E-vitamin i testen, også var dem, der havde den korteste holdbarhed, og at det derfor ikke kan påvises, at E-vitamin beskytter fiskeolien.

 

Ens på overfladen

En anden interessant opdagelse skete, da den naturlige, stabile fiskeolie blev brugt i en test med en anden fiskeolie, der havde præcis samme EPA og DHA sammensætning. Forskellen mellem olierne var, at den naturlige, stabile fiskeolie indeholdt de naturlige antioxidanter fra fisken, og den anden olie kun indeholdt E-vitamin.

Den naturlige, stabile fiskeolieviste sig at have langt bedre effekt og reducerede effekten af de biokemiske årsager, der fører til pludselig hjertedød, som er en  af de hyppigste dødsårsager af alle. Konklusionen er derfor, at tusindvis af tilfælde af pludselig hjertedød kunne undgås årligt, hvis befolkningen spiste mere frisk, fed fisk og naturlig stabil fiskeolie.

Undersøgelsen er beskrevet i Baichun Yangs doktorafhandling: ”Protective Effects of Platelets and Stable Fish Oil Against Ischemia / Reperfusion Injury: Role of Nitric Oxide and Antioxidants”.

 

Sygdomsfremkaldende olie

Den norske læge Odd Johansen beskrev i sin doktorafhandling fra 1999, hvordan han havde givet en testgruppe på 500 hjertesyge personer højkoncentreret fiskeolie (altså med et omega-3 indhold på over 38 %) i høje doser. I testperioden oplevedes en kraftig stigning af  angina pectoris (hjertekrampe).

Konklusionen på denne undersøgelse var, at højkoncentreret fiskeolie har en skadelig virkning på hjerte og kredsløb.

 

Der er lavet mange lignende undersøgelser, som alle konkluderer, at den meget positive effekt, som naturlig stabil fiskeolie har på en lang række sygdomme, ikke er tilfældet med kemisk modificeret eller højkoncentreret fiskeolie. Enten er der ingen effekt af de andre præparater, eller også er effekten modsatrettet.

 

Ødelagt fedtsyreomsætning

Sygdommene ADD (addition deficit disorder), ADHD (addition deficit hyperactivity disorder), autisme, dysleksi og dyspraksi har flere lighedstræk. Ifølge den videnskabelige forskning er der dog én ting, der markant går igen ved alle sygdommene, nemlig enten en ødelagt omsætning af omega-3-fedtsyrerne i kroppen eller simpelthen mangel på omega-3-fedtsyrer.

En del af behandlingen er derfor tilskud med naturlig stabil fiskeolie. Der er lavet en del studier med ADHD / ADD hos børn.

Alexandra Richardson og Poul Montgomery fra Oxford University viste i Oxford-Durham-studiet en tydelig forbedring af børnenes tilstand efter bare 3 måneders behandling med en naturlig, stabil fiskeolie. På 11 ud af 13 punkter, herunder kognitive problemer, hyperaktivitet og rastløshed, var der positive ændringer.

 

Andre studier har lignende resultater. BNK-studiet, som psykologen Sven Östlund bl.a. står bag, viste, at både ADHD og ADD hos børn i testgrupperne viste signifikante bedringer efter 3 måneders tilskud af en naturlig stabil fiskeolie blandet med kæmpenatlysolie og yderligere bedringer efter 6 måneders behandling. Faktisk responderede børnene med ADD endnu bedre på fiskeolien end børnene med ADHD.

 

Den amerikanske læge Daniel G. Amen har specialiseret sig i hjernen og har skrevet bogen: ”Healing ADD – the breakthrough program that allows you to see and heal the 6 types of ADD”. Hans observationer indikerer, at det særligt er ADD type 6, der responderer meget positivt på fiskeolie.

 

Miljøgifte

Der er fra myndighedernes side opsat nogle rammer for, hvor stort et indhold af giftstoffer som dioxin og kviksølv der må være i en fiskeolie. Det er dog vigtigt at notere sig, at en fiskeolies renhed ikke nødvendigvis siger noget om produktets stabilitet. Alle faktorer er derfor vigtige at vurdere i valget af produkt.

 

Frisk fisk er som udgangspunkt den naturlige måde at få sine omega-3-fedtsyrer på. Problemet i den moderne verden er forureningen af vandmiljøet overalt på kloden, som giver en ophobning af giftstoffer og tungmetaller i særligt de fede fisk. Disse stoffer kan være svære at undgå, og derfor har fiskeolierne mere berettigelse end nogensinde før, da de er renset for mange af de skadelige stoffer.

 

Livsvigtige valg

De mange års forskning omkring fiskeolien viser tydeligt, at et jævnligt indtag af fisk eller fiskeolie har en overordentlig positiv og forebyggende effekt på mange sygdomme.

Spiser man frisk fisk en gang ugentligt, reduceres risikoen for at udvikle demens med 34 % og risikoen for at dø af Alzheimers sygdom med 60 %.

 

Eskimoerne har været en stor kilde til inspiration for den moderne forskning, efter at den danske læge Hans Olaf Bang i 1980’erne konkluderede, at eskimoernes store indtag af omega-3-fedtsyrer i kosten beskyttede dem mod hjerte-kar-sygdomme samt led- og hudsygdomme, som var næsten ukendte fænomener på Grønland dengang.

De eskimoer, der ændrede kost og fik et større indtag af andre fedtsyrer på bekostning af omega-3, blev i samme grad som danskere og andre vesterlændinge ramt af kredsløbsproblemer og andre sygdomme.

 

Jæger-samlersamfundets kloge valg af fødevarer bliver dermed en af nøglerne i løsningen af de helbredsmæssige udfordringer, den moderne verdens fødevarer er med til at skabe.

 

Naturlig stabil fiskeolie

Videnskabelige undersøgelser viser, at naturlig stabil fiskeolie blandt andet:

-sænker/stabiliserer et forhøjet blodtryk

-mindsker hjerteflimmer

-forebygger blodpropper og åreforkalkning

-sænker LDL kolesterol

-har en positiv indvirkning på ADHD, ADD, autisme, dysleksi og dyspraksi

-blødgør huden og øger elasticiteten

-afhjælper eksem

-smører kroppens led

-stimulerer hjernen

-dæmper menstruationssmerter

-dæmper migræne

-forebygger pludselig hjertedød

-har tilsyneladende en forebyggende effekt på visse typer cancer

-øger stofskiftet og energiproduktionen

-forebygger Alzheimers

-har en positiv effekt på metabolisk syndrom – forstadiet til diabetes

-og meget, meget mere…

 

Ustabil fiskeolies skadevirkninger

Videnskabelige undersøgelser viser, at indtagelse af ustabil fiskeolie over længere tid blandt andet kan:

-hæve et i forvejen forhøjet blodtryk yderligere

-forværre hjerteflimmer

-ilte cellerne – og iltede celler skaber mulighed for udvikling af en lang række af alvorlige sygdomme

-føre til blodpropper

-give åreforkalkning

-medvirke til udviklingen af kræft

-påvirke diabetes negativt

-være farlig i kombination med blodfortyndende medicin

-og meget, meget mere…

 

Litteratur

Følgende bøger anbefales:

”Omega-3 Vitaminet från havet” af Tom Saldeen

”Allt om Omega-3 Vitaminet från havet” af Tom Saldeen

”Fiskeolier og sundhed med fokus på naturlig stabil fiskeolie” af Tom Saldeen

”Den intelligente fedtsyresammensætning” af Olle Haglund

”Livskraften fra havet – et bedre og længere liv med fiskeolie” af Tommy Østerlund

”Adelaide-studiet ” af Natalie Sinn og Janet Bryan, University of South Australia, Adelaide

”MAAFA-studiet” af Alex Sumich et al., Centre of Neuroimaging Science, Institute of Psychiatry, Kings College, London

 

 

Skrevet af Rikke Agersted

bottom of page